Loading...
HanesImp CFIP Cti 4,: LA tj I NOW RECORD.. DIRTHS, BIRT 115. Ne /fA All. gel /, Jr 'le -c Ate* �l vie County Publi Libr IMPI JN TITUDIN, 11h0001 OOOOOOOOOOOOP��r° ".-«-dI0MQ11110n(i(IOOnn00nn1minninn —nn nnnnnngnnnrinnnnnnME... . I IHTISS. BIRTHS. I` ..iw.nv......+�{1..�..w.wwwa..........n....,.....n,.,.,,,, /- i �dte.ust ty� �✓`/�crrC1 ' o'G's �k� ' i -7yy . �la. l �• y.Cl �-��, j�a_.�.a-6 ,iyl-.' / :. !H li . rR 4f+. 7/Ui� "o-�'-s•� a-yY Gl�ci �/�/cicr� e/f i La �%4h1�6 'J� -4J7 w -,e,5 &A F 0 "WJi L- .rrr✓��-[�J�i'�-(((VVVB� A� � € WO 4 c 11 46� Al� �4, 9,45 OAV W/- �► %4, int 11 4 `GE[I' fl, fl. fi_t O�OOOOOD000080000D0000000�?UO ^OO�QOOOOOD00 OODOOOD00 i 10, �ubliG'�k3,r OU" NG o s Y l a J � y _ < = 4. _ 0 0 o � 0 0 0 0 0 0 � 1 i 10, �ubliG'�k3,r OU" NG a _ a _ _ _ _ �fp i 10, �ubliG'�k3,r OU" NG a h a i 10, �ubliG'�k3,r OU" NG o . FA311I,Y I:ECORD. BIRTHS Iq,s' FAMILY RECORD.'' �. BIRTHS. y LL. I � t j`I ^ f ,. - `� }• 1. i •,�'.3 ,�, _ ;i ' IV- jr ay {}*#' J. `• . z �' : � �• � . • ''�` de r•K' j.L . v. t .iir2+'l/ ..� , i lri �{�, i ''j�1` j • i, r4, - • ) . wy-ug6_.nyfJY_ �... •` � V �•' ` _� a.• x' • ;mac •!•• �., .}�.• .+( Davie County .Public Library':. .�•u ����r f Mocksvitie, NC / •• : mall ,LQ ........... _.....:......... 06,251 _ ,,,,g�' •. • 4 �-� tP ,. 41 ,. - `� }• 1. i •,�'.3 ,�, _ ;i ' IV- jr ay {}*#' J. `• . z �' : � �• � . • ''�` de r•K' j.L . v. t .iir2+'l/ ..� , i lri �{�, i ''j�1` j • i, r4, - • ) . wy-ug6_.nyfJY_ �... •` � V �•' ` _� a.• x' • ;mac •!•• �., .}�.• .+( Davie County .Public Library':. .�•u ����r f Mocksvitie, NC / •• : mall ,LQ ........... _.....:......... r AlUlLy It.ECOZ,,). c.p.c.•p.p.pnpep.p.p.Or.p..K.oy� 3jj+ p.O.Ocp.O.A.pe 7.p.pppnpNi ntnRRlncLs. AIARRIAGrS. ,.. � �'M'W�Nn'V\\MMYN�'Nry�1 �•YY.N NM1Yy�YyNpy� �: LS ,lt.!- .: .71 �C/j.l�L- ,ltL2tott r ems• fs.iJ s ,r I` 1 r c c i Ic j c c >S G C j( C • � G c c C C c o kc =s C Wil 0 _ 0 _ o , , � r � I 0 a a a a a a 0 r r I 3 r , 1 - co r{{ � r o TIF 11 lull IMMIN IRIIIII-11111 FAIMUT RECORDED V kt9 a t�w 1� -111 , �lx tied 4/4 Davie C ounty,pdblic Lib ray Mo f � 11 lull IMMIN IRIIIII-11111 FAIMUT RECORDED V kt9 a t�w 1� -111 , �lx tied 4/4 Davie C ounty,pdblic Lib ray Mo '7 � r -n .y. ��l r��f•5�.js ! �.i� �2n �.' F i '� '. �''���YY�^�. ''�'" '-y�rr "S�A.�PWlwgy��� ` A ��J�1 ���`5�^'y4'i3re��. t�� �`,qa� 3� n ��', *�• �'i""e'."[y��wi+� t� e r W',i-Jl'. ^• '�°i !'t'vs,j n 4`r�+ a',,M,R '„`+ '%ice.. 3y<u. s em`• R_ rAIR. •-b `a- 'C + ' yN,�`r.. fid' .'. Xr` wt4 ' ;'� 'r. �`. eg. 3�sy�% r "-3" s ,R.' r• _jt.^ 'E w i ., iv .:r _ "a'T4'4 %., Jfl lJ'jr�H. 1-�, 5 Y A 1 o. tJ; �TV. i`i1i9.;i ' r..••` Y ' +� _.5ha Styr+ i. vti- kl-W F r 4 y _ `°yam .'y, t �• x!d.d�A�' ..�i� .'.,Y„„"-44is,':i ' '�iFY l'l_' �~ •�rl !! 'TMmFY•. �1��+ •F' • rr ryy `�t({,y�{'/! , Yc'R�3• :_ t: xr 1 Y Y • V M Xj! � ..,� . A J ry � , s•, tae :aa <L um -.ASD _.rA D�P �1'I�tIIIY� �IItIP�, ITS r'{. 4' • _•A+�'• - • u. •,-V .s, t. 1 ta F `I�i y T�ANSLAT ITS DILIGENTLY COMPARED AND BEVISFD. �c.i �h••.. .!'•:ice ..+tea i}I�., i,..i �_ It.. ���^ '; f.:l f�' r,t y6 irdr.:i 3.^�i aq , T ., ••� � �_ �; �' •• . 1 f < • i 1 �'�•.. •J'fi:� s>_>.�� •3`.7 _: *+ ,1rr+ fir. � /;�', ai•K !" rt}- y c• A �y'6 • �' 0 M ..... .'ny a t.1 _•_:. _I.i }..' �.. :3�, �7 - i ,t>. �Y jai{>.� �. ...a.... � : a> < '. htr > �t it oar, y: ,4 •r 1 � :''���'^:{,��,r�">-. -,.r 3•y� .-f ; y• , ai t,: 4 ..; , > yl l t �. � y�t •� , r r t �f j 'ljii, •• PHILADELPHIArpt�c b r�, t'-,� ' r"fL �? TF3LIPPINCOT%; SRA-M`io i";. yy .°-gvooresoa J9003110%xi al:or e_6o. '. � _ - 's'�fs •, t , { , .• _ ,r� �3�vie Cd.ti#�fiebrary 1 � t � �.Y rte.,. • 4� : } • 1 Y F}j 1 + la f ` 7 i d ,j.•9 (• 4 i 1 f < • i 1 �'�•.. •J'fi:� s>_>.�� •3`.7 _: *+ ,1rr+ fir. � /;�', ai•K !" rt}- y c• A �y'6 • �' 0 M ..... .'ny a t.1 _•_:. _I.i }..' �.. :3�, �7 - i ,t>. �Y jai{>.� �. ...a.... � : a> < '. htr > �t it oar, y: ,4 •r 1 � :''���'^:{,��,r�">-. -,.r 3•y� .-f ; y• , ai t,: 4 ..; , > yl l t �. � y�t •� , r r t �f j 'ljii, •• PHILADELPHIArpt�c b r�, t'-,� ' r"fL �? TF3LIPPINCOT%; SRA-M`io i";. yy .°-gvooresoa J9003110%xi al:or e_6o. '. � _ - 's'�fs •, t , { , .• _ ,r� �3�vie Cd.ti#�fiebrary 1 7-7 Carol na, 00.1-v lop .4k'c de ele n jJ4, Me r J e .t •'+ r �/ ! /��J . , _ .' •: •-,., � .,:...tea- �L_.. 't de17 Ilea ijrn; V/OU n nneo i ie over* NOP 09/ elze. ta P tz me In anal m �t r,% .:. s-„':, . cw*re".1 mone Al 16 0 lie to de /I I el3%overnorS ��ect Ord Olr R it 21d tc,70 de ?V x h 11 mei :v e nfle Ou rle /m ed our rd,an a lcw j. our `gal,,, an waieealdu- 4a f8o A 14 cx a me. d4c. a'-el�n ce Of J71ili /I ca0 ?1 lzld /It sena for a 0 cel4raecal 4e�,4v ee P3 count 0 IJA JIA (7/0- 1 /X a car liereaIrter eX,7,e lellere to any !a�rA rt c a i!,rc rue, -4me'Ite. P'W 'In” den -de. a to remai7i fe AdArcc a7l d .9e /I ',,# c 1'e v V�;lcc of [sA "ter L. f Vie lip Davie Co. Pudic Library Mock soft N. C, b' = J a��i.:�. . , . � •� Q //rr�ira- ,.Y.t.r rd a> .Cln+r g.�i'O Gird / t,', •� '-' .. - ,/C e� '�¢!� Hard �o..a ✓7 - V-4� � �� • \ � � (fru a- ! �. O. go el 41,19 y Jrra WIT �! � }�?'�-ty_. �•I.a } •r . ! J., ♦ ... F � .SSL <.c a +•-. f. Y ��� sr�'vS�y1 � ! � .,� �_.. .r � . {ata Y +Y'- � •r'� .• �`}�.�!'�yG,'l �Y���`4�� fir♦ �- a • ' � }sFt� N ifI r4� a 'y�;°E� . ice, ry� : ,•. +_�!__..� :. _. � _ � _ _ � � � —, Davie Co. Public Library Mocks4e, N. C. kr; j C ',,,I Ate, L t J-4- tyf w"4"4"Al C Davie U. Public Library MocksvFi,,, N. G. Davie Cb. Public Library MOCkSvifle, N. G. �'• .L 1. ;... '1 `� •: 70 c• -i •-•Y it Qt ar. R"Q v.f f s r / • • .7 �• , ~ i•. .. L" 7 _ /� r % % J j a�, �r X V .� I . a d:.��l v� oas kid ;- [ ! "�rT ' r • �n �/ ! /�� Ytt � ; .-.-t c.: 14 Gy s� . a ,; • br r v r 2 � •,' �.� r i ..y for lana d%oe4% z a t • r4. _ w s' �,.,;:=' z ,1�' - ,. 'i'�x aD Cyt d w;1;Qt [91'< ' s, bebdd t2 fie:* LO, � �, �Y .�i� , �/ `'�fi�f �j� � •' :.r s�..'iT s L'_ -�� �y !- � d.`. -t i'S?�! tai •ly : , ':�.� ,� w tilt •_.�y` •' -jJ.c- nss7 �• �' , ' ' •"` k �' b& pavLM • - ��-�„y.`-6 Dt :t t=2 Qamd ! '' • �, - c •"c"a a €7 =ma y I hr_d m sago �61se . dm ii1'' p6 Cs,' r s.� t llfrrd be f; ' ��• { i -'SC wa v: rxzt• 1d 1• bl 1i• �• • . t %�Ka sat tay � �f 'l'�1� �% j•�• ' LS4. 4. ML , rs�ro.T�wc-`i1�t� b�s � �� t 3'� , r •�„ rn fie+ los , ' e'�/�- l A [ ` ? to" Gvd �+ r' i:rye: _ �`/� . _ , v o.ghsa shoe t R f! �� 3X %111( - `` to test t { •'• , tipaw crs alto = my-b."C' . t • ,, ., ' . - .', do dj= aaf..d ma J•!it',. � CNrbrmdboa�Coy. SmkTO� ��%jX, /,�l�l� �j ��•. •s,� ,' Y +� LS 42 =2 is L _- t}+ca antis rtp7 !s !�%! lid, + ~� R t� ,• - did a fselt vil! s• Rp 9 rt: G -c= tat =t *q -1!'%1' ' ; �r %► ,' 3 �' ?•+;� , '-N, r_-► pr`s i :- f' t tea. i I ito tni� _ i . i1 °� S�T7• - ' * - .� .�. ''..mob �•' yrs t 11 ' Z Y est been ---ice ----- -_�•--•� -� +%rte► i - :•�1� _ 'it' 1, D Gods, fsi+gsfom•".? , �1 - , C = ✓: 1 " q �,�:' - tes t ,ae mr. r= ''. 1 ~fid �c_ _?t,,t;• �^ i�_ mO lis' '•��/./ /y/y t/ • / "Ir��tX/�X•d -C,%,, vd.: J Cs.of L,}=-T�a�b�! ��1 '_a'� i • � a 't�` = t7(� t�'S�,��:i"YS - ' xpszb.ti 32 G1%C iln L .� � s.k � 't: 't. r �,t� �.= a�i...6p�_Q?�tla�s16�L�• :�-I�w•// • `�%_/y /pyo:. � •.},.y�4.PL{'.::.��I'r•�'�r :;f� •tt. y _ia' , ` �'��,` .s..,•. v?�• !�- E � -t'-w, t i � • � � y� 'l�i� }yam• I�ij ttsSi = l • � � ♦ ��y �/� - p - - _ 1 _ w .h.- ,• 1•� �• �'-�Sl•�ttd to fcl��,,�y t. � � � • •�� •� r .r' yws v� ,Tq� ,+ L ,i '. `s - ;e• �, �.� • Ths �4res OQa .�?.++."'r 3+� ��r .�',• 1_.� _ _ _ - . ..�.- , ti �` l �G�1.t ` T.7' +� 1,4 IL %Vjjz to Ca !•'w ^`` h-�rfi.d.1Q ��••C �."7 ss V� � .t ��'' � �i , ' �ii: �J a .w'i . � �A�,�� "rH� % th• ea tae t « r, tCrV �., •' �.. {�-Fu� A • .'�•�eat F=D* C* •���� LrrZ•�. }fs�( ,1 n¢, •+t: �' ,• f, +. j rJ' i. e. II • `, •1/r y i . '�'' Kira: . (��j./,} ` ''; t, '^ 1 i • �. , Z,•y, ': • orf. �.� �.++. W ..i 1. • .nti• •• i^ " ^ ..f. , ..ams• •'• �'~• � G :r + �t�a syb i csL, '• � ,'� -.'•.� T � • ,i *"�-•.,i+`,,�._n=..:i � ,.Z +F. ' 4 J~•r''•r - _ - ti. - -.....*'-r •s�:3� .ate x�;� - "1^` - ,,+. - .�^/ S Davie CO. Public library Alod)sVffle, N. C, ♦ , `T 4` - T- •^,!�'-..7�1� +may -. �+!,w.,,r, P..11•'� .. f V�.'./_�d _ l •.4 �a .Ai:"717-71 . .` } •,�;� r— - c.]�:t.��.i�ef�r•_�•'-i�y_Aj-i4 i3�f`ti-•.-�iY n••r••:t;Y•'f''�ftl+S�sC��--�2'ttrrr•7'h�n+�y�it •.t�J•.:. 'tvY�. :.rfi�Fa.--tur...�+�- '`+���. :.:.a' 2VD }� ..44ti• ' a1 4's• -s• L' •' a V � d���ii I'� L/C/ ciN �.�� •.iii// �_ a �•r AZA f Ol/ •�� •rte �/Q.a -------------- /OZ.-; / G •--- `!� 12 -- _---- V V OF 77 all • • a • • � lap• ®/ � • is"[ � :�.. =` , • ,' . f:• � ,• 2�u� X12 �: ;�j E���'�� '.til •-fir � � • iy��• .:` • �A_��/`� / � fi V :S' k Wit. -�_� r�`�•.�� � �Wvie W. Pubic �- - °-zovcIe, 42 ay fid. L . c. J . •�+'z^tt`T t ttY++.�- rr ti y Y, vr+�'�Y i1 n! 7 r br . c. J . •�+'z^tt`T t ttY++.�- rr ti y Y, vr+�'�Y 1 4• rte"( r - - _ o*_ • . ' yr t l � — r• s.. i1 n! 7 r br IE r V) 9 'It Davie Go-PubIlL L*iUi'.afy MocksMe, •: �!./.n/` s �J � � 1. ic7�11/'./' _.'4 � "�'r �t �-'9� .. 7.l +J1r.'VW` �`l \�� �j �PIN _/ `l'.� ,• f•' . Vent50• . �gZ 4�e"ae 9 . L4� .07 I ' o-. ezt J% t4F r IVJI 16 l fr�; ,.�,�. 7- .. , � • �•,•K Dave Ca• Pubic., c Pyr14 '♦ rr ik- modmme,,, k. L 43 16 rpo • ,,.:..:5 A J.7 v t •a ?'fitJ'L t .e